Hizmet Şartları

Lütfen www.estenerji.com sitesini (Bundan sonra SİTE olarak adlandırılacaktır) kullanmadan önce aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’yi kulanmak ve SİTE’ye erişmekle kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz. Eğer kullanım koşullarını kabul etmek istemiyorsanız, SİTE’ye erişimi derhal durdurmalısınız.

Bu SİTE’nin yasal sahibi EST ENERJİ Enerji Sistem Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. (EST ENERJİ olarak adlandırılacaktır)‘dir ve SİTE’de her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler SİTE’ye koyulduğu andan itibaren geçerli olacaktır ve SİTE’yi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Bu SİTE’de yer alan tüm bilgiler EST ENERJİ’ye aittir ve bu bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, SİTE’nin tamamı ya da bir bölümünün değiştirilerek kullanlması yasaktır.

Bu SİTE’de direkt ya da dolaylı yoldan diğer web sitelerine link verilmektedir. Bu linklerin amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde EST ENERJİ’nin hiçbir kontrolü olmadığı için, EST ENERJİ’nin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca SİTE’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

EST ENERJİ tarafından SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, SİTE’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

SİTE’de yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (Bundan sonra BİLGİ olarak bahsedilecektir) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde SİTE’de yer alan BİLGİ’lerin hatalı olduğu ya da bu BİLGİ’lere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, EST ENERJİ’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle EST ENERJİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.